Legislație

Domeniul salarizării:

Legea nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării  obligaţiunilor de serviciu.

Legea nr. 1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim.

Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

 

Domeniul dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale: 

Legea nr. 152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă. 

Legea nr. 69 din 05.04.2013 pentru completarea articolului 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Hotărîrea Parlamentului nr. 253-XV din 19.06.2003  pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor uman

 

Domeniul asigurări sociale:

Legea nr.156-XIV -  privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Legea nr. 289-XV - privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Legea nr.324-XV - pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.

 

Domeniul salarizării:

Legea nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu.

Legea nr. 1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim.

Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

 

Domeniul dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale: 

Legea nr. 152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă. 

Legea nr. 69 din 05.04.2013 pentru completarea articolului 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Hotărîrea Parlamentului nr. 253-XV din 19.06.2003  pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane

 

Domeniul asigurări sociale:

Legea nr.156-XIV -  privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Legea nr. 289-XV - privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Legea nr.324-XV - pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Legea nr. 289-XV - privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Legea nr. 289-XV - privind indemnizaţiile pentru incapacitate Наши партнеры: https://cadourionline.md/sub/kupit-otkrytki-v-podarok-v-kishineve/