Unii copii sunt discriminați în acces la un centru de divertisment pentru copii

Unii copii nu au acces la un centru de divertisment, dintr-un mall din capitală pentru că Regulamentul de securitate conține prevederi discriminatorii.

Un precedent pozitiv....
Un precedent pozitiv ce creează lumină la capătul tunelului în cazul de litigare strategică privind asigurarea acomodării rezonabile pentru persoanele cu dizabilităţi utilizatoare de scaun rulant
Șase ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

La 9 iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 166 a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD).

Cauza intentată de CAJPD către P.P. Făclia SRL va fi examinată la dată de 2 august 2016
Prin încheierea Judecătoriei Centru mun. Chişinău a fost stabilită data şedinţei de judecare a cauzei nr.2-991/2016 intentate la cererea de chemare în judecată a A.O.
Opiniile consultative CAJPD asupra sesizării nr.56a/2016 privind controlul constituționalității art.24 din Codul Civil al Republicii Moldova

Opiniile consultative CAJPD asupra sesizării nr.56a/2016 privind controlul constituționalității art.24 din Codul Civil al Republicii Moldova le găsiți

Constituirea Consiliului de Experți MIM

Astăzi, 30 mai 2016 în baza deciziei Avocatului Poporului, D-ul Mihail Cotorobai, a fost Constituit Consiliul de experți în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru Monitorizarea implementării

Pretura sectorului Centru al mun. Chişinău urmează să fie accesibilă pentru persoanele cu dizabilităţi
În urma mai multor presiuni realizate în cadrul parteneriatului dintre CAJPD şi Asociaţia ”MOTIVAŢIE”, inclusiv în baza petiţiei depusă de către parteneri la data de 30.03.2016,
Standarde Internaţionale în accesibilitate adoptate ca şi Standarde Naţionale
În cadrul procesului de litigare strategică lansat de către CAJPD/A.O.“Motivaţia“ împotriva Primăriei mun.Chişinău cu privire la obligarea autorităţilor responsabile să asi
Un rezultat obţinut prin litigare
În cadrul procesul de litigare strategică realizat de CAJPD privind obligarea Primăriei mun.
Permis de conducere mai accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi
Până mai ieri, chiar dacă aveau o maşină şi o adaptau din proprii bani, marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi din ţara noastră erau lipsite de dreptul de a obţine un carnet de conducere.
Lansarea primului Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

La 9 decembrie a fost lansat primul Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, în prezenţa oficialilor, organizaţiilor societăţii civile,&nbsp

INVITAŢIE DE PRESĂ - Primul Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

CE: Conferinţa naţională de lansare a primului Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind

Drepturile persoanelor cu dizabilități mintale - inegalitate în fața legii, un nou studiu

Circa trei mii de copii și adulți cu dizabilități mintale din spitale și instituții rezidențiale din Moldova trăiesc în condiții de igienă precară și beneficiază de drepturile lor într-o mică m