Selectarea participanților pentru a participa la un program de abilitare în acordarea asistenței juridice primare persoanelor cu dizabilități

Anunț de selectare a 15 persoane cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor pentru a participa la un program de abilitare în acordarea asistenței juridice primare și în desfășurarea acțiunilor de advocacy în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități

 

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD), anunță un concurs de selectare a 15 persoane cu  dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor care vor  fi instruite  și implicate în calitate de promotori locali cu scopul acordării asistenței juridice primare persoanelor cu dizabilități și desfășurării acțiunilor de advocacy în localitățile din care fac parte.

 

Programul de abilitare se va desfășura în cadrul proiectului ”Sprijinirea asistenței juridice primare accesibile pentru persoane cu dizabilități din  regiunile Moldovei”. Acest proiect este finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

 

Persoanele selectate în calitate de promotori locali vor fi instruite  să ofere asistență juridică primară gratuită precum și să realizeze activități de advocacy în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cu sprijinul echipei de proiect, aceștia vor oferi comunității din care fac parte informații juridice cu privire la diferite subiecte legate de drepturile persoanelor cu dizabilități și vor avea ocazia să stabilească un dialog constructiv  cu autoritățile locale pentru a promova drepturile persoanelor cu dizabilități.  

La Program pot aplica persoane din regiunile: Fălești, Ungheni, Orhei, Călărași, Căușeni, Ștefan-Vodă și UTA Găgăuzia.

Programul va consta din:

1.        Training ”Promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități” cu o durată de 4 zile, care se va desfășura în municipiul Chişinău, în perioada ( 28 iunie-1 iulie 2017). Trainingul  va cuprinde următoarele subiecte: Drepturile persoanelor cu dizabilități, standarde naționale și internaționale; Aspecte juridice privind determinarea dizabilității; Chestiuni-cheie privind accesibilitatea clădirilor, drumurilor, bunurilor și serviciilor; Dreptul la petiție; Dreptul la asistență socială (servicii sociale); Asigurarea socială (pensii, beneficii etc.); Violență domestică; Dreptul la muncă și angajarea în muncă; Discriminare, etc..

2.       Coaching în acordarea asistenței juridice gratuite primare în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și în realizarea  activităților de advocacy în comunitatea din care fac parte. Fiecare promotor va implementa un mini-proiect cu suport de coaching și cu implicarea a 2-3 persoane cu dizabilități din comunitate.

3.       Întâlniri de lucru la nivel local. Promotorii locali vor realiza întâlniri de lucru cu autoritățile publice locale cu scopul eliminării problemelor existente și a barierelor în exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

4.       Informarea membrilor comunității cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitățiPromotorii vor organiza lecții publice pe diverse teme legate de drepturile persoanelor cu dizabilități.  În calitate de promotori locali vor fi selectate 15 persoane din rândul persoanelor cu dizabilități, cu orice tip de dizabilitate (fizică, senzorială, intelectuală sau psihosocială), părinți ai copiilor cu dizabilități precum și reprezentanți ai ONG-urilor locale  fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, precum și alt criteriu similar. 

Pentru înscriere: trimiteți persoanei de contact din cadrul proiectului: - CV-ul cu mențiunea pentru “Programul de instruire a promotorilor locali”.

 La Program pot aplica persoane din regiunile: Fălești, Ungheni, Orhei, Călărași, Căușeni, Ștefan-Vodă și UTA Găgăuzia.   

Data limită:  25 iunie  2017.

 

Pentru participarea la Programul de instruire a promotorilor locali  NU se vor percepe  taxe, toate costurile sunt acoperite de către organizatori din bugetul proiectului.

Pentru participanții selectați vor fi rambursate cheltuielile de transport. Rambursarea se va face în baza prezentării biletului de călătorie și a buletinului de identitate. De asemenea, organizatorii asigură cazarea pe parcursul training-ului pentru participanții din afara municipiului Chişinău (vă rugăm să menționați în mesaj dacă aveți nevoie de cazare).

Persoanele selectate vor fi anunțate prin e-mail sau telefon.

Persoana de contact:

Marina Meșter,

Director de proiect, CAJPD.

E-mail.: marinamester.cajpd@gmail.com

Mob. +373 69498598

tel./ fax. +373 22 28-70-90.

Activitatea are loc  în cadrul proiectului  ”Sprijinirea asistenței juridice primare accesibile pentru persoane cu dizabilități din  regiunile Moldovei”, realizat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități. ”Acest proiect este finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii”