A.O. CAJPD – catalizator al importării standardelor ISO în domeniul accesibilității în Republica Moldova

În luna martie 2015 au fost demarate lucrările de reparație a str. V. Alecsandri și bd. C. Negruzzi.

Lucrările de reparaţie, ale căror finanţare este asigurată de Banca Europeană de Investiţii şi de BERD, au inclus reabilitarea părţii carosabile, a reţelelor subterane și amenajarea trotuarelor.

Echipa CAJPD, în procesul de evaluare a lucrărilor de reparație, cu ieșire la fața locului, a constatat, că la reparația infrastructurii drumurilor respective nu au fost respectate cerințele privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. În acest context, partenerii Coaliției ”Fără bariere” au solicitat copiile proiectelor de reparație a străzilor menționate  în vederea examinării acestora sub aspectul corespunderii acestora cerințelor de accesibilitate. La examinarea proiectelor vizate, s-a depistat că la proiectarea lucrărilor de reparație nu s-a ținut cont de normativele în construcții privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru a remedia situația creată, partenerii s-au adresat către autoritățile municipale responsabile cu o solicitare de a introduce în proiectele de reparație modificările corespunzătoare.

O mare parte din solicitările înaintate au fost acceptate de autorități, însă cerințele privind marcarea prin pavaj tactil a trotuarelor din preajma trecerilor de pietoni și a căilor pietonale pe rampe și teren au fost respinse.

Refuzul autorităților de a instala pavajul tactil a fost motivat prin faptul că la acel moment nu exista nici un standard național (STAS) ce ar reglementa tipul pavajului tactil, tipul marcajului și modul lor de utilizare. Răspunsul DGTPCC îl puteți accesa aici

Asemenea stare de lucruri este una dramatică, întrucât lipsa standardelor tehnice privind pavaj tactil determină imposibilitatea aplicării pavajului tactil. Drept consecință, securitatea deplasării persoanelor cu dizabilități de vedere nu este asigurată.

Ținînd cont de gravitatea situației descrise, CAJPD a întreprins măsuri prompte în vederea adoptării cît mai urgente a standardelor naționale privind pavajul tactil pentru persoanele cu dizabilități.

În acest context, CAJPD s-a adresat către Institutul Național de Standardizare (INS) cu o cerere privind preluarea standardelor internaționale în domeniul accesibilității SM ISO 19029:2016, SM ISO 21542:2016 și SM ISO 23599:2016 și adoptarea lor în calitate de standarde naționale. Solicitările  CAJPD au fost pe deplin acceptate, astfel la data de 22 aprilie 2016 prin Hotărîrea Institutului Național de Standardizare nr. 117 standardele internaționale în domeniul accesibilității menționate mai sus, au fost adoptate la nivel național (Solicitarea reprezentantului CAJPD şi răspunsul INS îl puteți accesa aici.

Bazîndu-se pe aceste circumstanțe, CAJPD a formulat o cerere prealabilă către autoritățile municipale responsabile de proiectarea și executarea lucrărilor de construcție pe str. V. Alecsandri și bd. C. Negruzzi, solicitînd introducerea în proiectele de reparație a străzilor nominazate a modificărilor privind instalarea pavajului tactil pentru persoanele cu dizabilități.

Întrucît cerințele înaintate prin cererea prealabilă au fost ignorate, CAJPD a intentat o acțiune în instanța de judecată împotriva autorităților municipale responsabile, solicitînd introducerea  în proiectele de reparație a str. V. Alecsandri și bd. C. Negruzzi a modificărilor corespunzătoare.

La data de 19 septembrie 2016 Judecătoria sect. Buiucani mun. Chișinău a admis integral acțiunea CAJPD și a obligat Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație  și „ÎS Chișinăuproiect” să inițieze introducerea în proiectele de reparație a străzilor nominazate modificările solicitate, inclusiv a celor privind instalarea pavajului tactil pentru persoanele cu dizabilități Hotărîrea Judecătoriei Buiucani din 19.09.2016 o puteți accesa aici.

Astfel, prin acțiunile sale CAJPD a catalizat importarea și aplicarea standardelor ISO în domeniul accesibilității în Republica Moldova, iar ca urmare a acestor acțiuni, aceste standarde vor fi accesibile și obligatorii pentru toți actorii implicați în proiectarea, executarea și verificarea lucrărilor de construcție.

Recent, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație  dl. Igor Gamrețki a declarat că în proiectul de reconstrucție a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt urmează a fi introduse modificările corespunzătoare privind instalarea pavajului tactil la intersecții și la stațiile de așteptare, pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități (pentru mai multe detalii, accesați http://www.realitatea.md/pe-bd--stefan-cel-mare-va-fi-pus-pavaj-tactil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati--autoritatile-municipale-vor-face-modificari-la-proiectul-de-reconstructie--video-_52091.html.

Această inițiativă este rezultatul acțiunilor de litigare strategică a CAJPD realizate  pe cauza „str. V. Alecsandri și bd. Negruzzi” pe parcursul anului 2016 și pe cauza „bd. Ștefan cel Mare și Sfânt”. Această din urmă cauză a fost intentată la data de 28 octombrie 2016, odată cu înaintarea unei petiții, prin care s-a solicitat introducerea în proiectul de reparație capitală a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt a unui șir de modificări privind asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Copia petiției o puteți vizualiza aici.

La momentul actual, acțiunea este în proces de examinare.

Deși rezultatele obținute în cadrul acțiunilor de litigare strategică pe cauzele „str. V. Alecsandri și bd. Negruzzi” și „bd. Ștefan cel Mare și Sfânt” sunt majore, echipa CAJPD tinde să consolideze eficacitatea și impactul acestora prin acțiuni continue de advocacy și litigare strategică.