Gala RemarcAbilitatea-platformă de încurajare a antreprenorialului responsabil
 
În seara zilei de 5 decembrie 2017, ediția a 3-a a Galei RemarcAbilitatea a adus împreună un număr și mai mare de premianți demni de remarcat, de prieteni,  organizații și i
”Va fi greu pentru el să lucreze împreună cu ceilalți, din cauza că este surd”

Un tânăr cu deficiențe de auz a învins stereotipurile și a reușit să se angajeze în câmpul muncii.    

Persoanele cu dizabilități senzoriale din Moldova vor putea să se angajeze mai ușor în câmpul muncii

Începând cu data de 13 iulie 2017 persoanele cu dizabilități senzoriale din Moldova, aflate în căutarea unui serviciu, vor putea să beneficieze de suport pentru angajarea în câmpul muncii.

Consiliul pentru Egalitate a constatat că practica aplicată de CNAM și CNAS în privința persoanelor cu dizabilități în vârstă este discriminatorie

Recent, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (în continuare Consiliu) a comunicat Decizia sa pe cauza nr.

Studiu de caz: raportare alternativă în fața Comitetului UN CRPD

Subiectul studiului de caz/analiza problemei şi de context:

Studiu de caz: Acces la justiție

Subiectul studiului de caz/analiza problemei şi de context:

Concurs de angajare pentru funcţia de jurist/juristă

Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) este o organizaţie neguvernamentală naţională a persoanelor cu dizabilităţi, non-profit, apolitică, de inte

73 de recomandări ale Comitetului UN CRPD pentru Moldova
În perioada 20 martie-12 aprilie 2017 s-a desfășurat la Geneva cea de-a 17-cea sesiune a Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UN CDPD), în cadru
A doua ediție a Galei Angajatorilor Remarcabili (video)

 Pe 6 decembrie 2016, a avut loc cea de-a II-a ediție a Galei Angajatorilor Remarcabili, eveniment care recunoaște și promovează public companiile din Republica Moldova, care s-au remarcat prin ela

CAMPANIA DE COLECTARE A FOTOCOPIATOARELOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ÎNCEPE SĂ DEA PRIMII MUGURI

Radu Raicu, un tânăr cu dizabilități din sat. Filipeni, raionul Leova, a primit ieri, 14 martie, un fotocopiator multifuncțional pentru inițierea unei mici afaceri.

A.O. CAJPD – catalizator al importării standardelor ISO în domeniul accesibilității în Republica Moldova

În luna martie 2015 au fost demarate lucrările de reparație a str. V. Alecsandri și bd. C. Negruzzi.

Invitație de presă Gala angajatorilor remarcabili „RemarcAbilitatea” 2016

Invitație de presă

Gala angajatorilor remarcabili „RemarcAbilitatea” 2016

6 decembrie 2016, ora 17.00

Consiliul Superior al Magistraturii recomandă Instanțelor Judecătorești accesibilizarea procesului de judecată pentru persoanele cu dizabilități

Consiliul Superior al Magistraturii recomandă Instanțelor Judecătorești accesibilizarea procesului de judecată pentru persoanele cu dizabilități, ca răspuns la demersul Coalițeiei ”Fără Bariere”.

Comunicat privind lansarea proiectului ” Mobilizarea participării persoanelor cu dizabilități în cadrul Alegerilor Prezidențiale 2016”

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) lansează proiectul „Mobilizarea participării persoanelor cu dizabilități în cadrul Alegerilor Prezidențiale 2016care

UN NOU EPIZOD DIN OPERA ”DRUMURI URBANE EUROPENE” – Instanța de judecată a obligat autoritățile municipale să asigure accesibilitatea străzii V. Alecsandri și bl. C. Negruzzi pentru persoanele cu mobilitate redusă

La data de 19 septembrie 2016 Judecătoria sect. Buiucani, judecătorul Ciprian Valah examinînd cauza în contencios administrativ, înaintată de A.O.

Unii copii sunt discriminați în acces la un centru de divertisment pentru copii

Unii copii nu au acces la un centru de divertisment, dintr-un mall din capitală pentru că Regulamentul de securitate conține prevederi discriminatorii.

Un precedent pozitiv....
Un precedent pozitiv ce creează lumină la capătul tunelului în cazul de litigare strategică privind asigurarea acomodării rezonabile pentru persoanele cu dizabilităţi utilizatoare de scaun rulant
Șase ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

       La 9 iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 166 a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD).

Cauza intentată de CAJPD către P.P. Făclia SRL va fi examinată la dată de 2 august 2016
Prin încheierea Judecătoriei Centru mun. Chişinău  a fost stabilită data şedinţei de judecare a cauzei nr.2-991/2016  intentate la cererea de chemare în judecată a A.O.
Opiniile consultative CAJPD asupra sesizării nr.56a/2016 privind controlul constituționalității art.24 din Codul Civil al Republicii Moldova

Opiniile consultative CAJPD asupra sesizării nr.56a/2016 privind controlul constituționalității art.24 din Codul Civil al Republicii Moldova le găsiți

Constituirea Consiliului de Experți MIM

Astăzi, 30 mai 2016 în baza deciziei Avocatului Poporului, D-ul Mihail Cotorobai, a fost Constituit Consiliul de experți în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru Monitorizarea implementării

Pretura sectorului Centru al mun. Chişinău urmează să fie accesibilă pentru persoanele cu dizabilităţi
 
În urma mai multor presiuni realizate în cadrul parteneriatului dintre CAJPD şi Asociaţia ”MOTIVAŢIE”, inclusiv în baza petiţiei depusă de către parteneri la data de 30.03.2016,
Standarde Internaţionale în accesibilitate adoptate ca şi Standarde Naţionale
 
În cadrul procesului de litigare strategică lansat de către CAJPD/A.O.“Motivaţia“ împotriva Primăriei mun.Chişinău cu privire la obligarea autorităţilor responsabile să  asi
Un rezultat obţinut prin litigare
În cadrul procesul de litigare strategică realizat de CAJPD privind obligarea Primăriei mun.
Permis de conducere mai accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi
Până mai ieri, chiar dacă aveau o maşină şi o adaptau din proprii bani, marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi din ţara noastră erau lipsite de dreptul de a obţine un carnet de conducere.
CAJPD a contribuit la crearea şi amenajarea a 7 locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere
În urma contribuţiei oferite de către Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a fost posibil crearea şi amenajarea a 7 locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilit
DISCRIMINARE PE CRITERIU DE DIZABILITATE MENTALĂ ŞI STARE DE SĂNĂTATE
Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (în continuare CAJPD) este o asociaţie constituită în vederea protecţiei, promovării şi monitorizării respec
CAJPD şi ANOFM trec la un nivel mai avansat de cooperare
Astăzi, 30 martie 2016, în cadrul unei întâlniri  între D-na Raisa Dogaru, Directoarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi D-ul Vitalie Meşter, Directorul exec
Din a TREIA ÎNCERCARE s-a obţinut ACOMODARE REZONABILĂ pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii, utilizatori de scaun rulant
 
Astăzi, 24 martie 2016 în sediul Preturii sectorului Centru a avut loc Şedinţa de Judecare a cauzei civile în contencios administrativ către Primăria Mun.
Invitație de presă „Martori la îngrădirea accesului la Justiție a participanților la proces, persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant”
Mâine, 24 martie 2016, începând cu ora 8.40,  va avea loc Şedinţa de Judecare a cauzei civile în contencios administrativ către Primăria Mun.
A DOUA ȘEDINȚĂ DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI CU 6 MEMBRI A COMITETULUI ONU
La data  de 21.03.2016 a avut loc cea dea doua şedinţă de lucru cu privire la pregătirile Comitetului ONU pentru audierea Republicii Moldova privind implementarea UN CRPD.
MMPSF lansează reforma în domeniul dezinstituționalizării
La data de 3 martie 2016, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei al R.M.
UN NOU EPIZOD DIN OPERA ”DRUMURI URBANE EUROPENE ”

Astăzi 03.03.2016 în cadrul Coaliției „FĂRĂ BARIERE„ CAJPD împreună cu Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova a depus o petiție către Inspecția de Stat în Construcții a RM prin care a fost solicitat ini

(TERMEN EXTINS) Concurs de angajare pentru funcţia de Director executiv a atelierului producere a confecţiilor din textile în oraşul Cahul

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi, anunţă despre lansarea concursului de selectare a candidaţilor pentru funcţia de Director Executiv al atelierului de producere a confe

Din Opera Primarului General ”Drumuri urbane Europene”

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități împreună cu Asociația ”MOTIVAȚIE ” din Moldova au evaluat în perioada 2015- februarie 2016 proiectele tehn

Dezbateri publice „Analiza Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău actual şi formarea Caietului de Sarcini pentru reactualizarea (modificarea) acestuia”

În conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.208 privind transparenţa în procesul decizional, Primăria municipiului Chişinău propune spre dezbateri publice următorul proiect:

Concurs de angajare pentru funcția de jurist

Asociația Obștească Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) este o organizație neguvernamentală națională a persoanelor cu dizabilități, non-profit, apolitică, de inte

Conferinţa Naţională ”Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică”
La 26 ianuarie 2016 a avut loc Conferinţa Naţională ”Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică”.
Lansarea primului Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

La 9 decembrie a fost lansat primul Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, în prezenţa oficialilor,  organizaţiilor societăţii civile,&nbsp

INVITAŢIE DE PRESĂ - Primul Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

CE:         Conferinţa naţională de lansare a primului Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU privind  

„Avem nevoie de egalitate în oportunităţi…”

„Avem nevoie de egalitate în oportunităţi…”, a menţionat Ion, u

INVITAŢIE PENTRU PRESĂ - Sunt o personalitate!

La 3 decembrie, cinci persoane cu dizabilităţi vor fi parte a agendei ministrului, timp de o zi, în cadrul unei acţiuni de sensibilizare cu genericul „Atenţie – eu ies din umbră!”.

Atelier de finalizare a primului Raport de alternativă către Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

La 25 noiembrie 2015, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) a organizat atelierul de finalizare a elaborării primului Raport de alternativă asupra Convenţiei ONU pri

10 mii de lei amendă pentru compania vinovată de discriminare

Chisinau 10 noiemberie 2015. Maxim Miftahov, tînărul cu dizabilitate locomotorie va primi despăgubire morală în valoare de 10 mii de lei de la SRL „Remta-Transport-Privat”.

Discriminată la angajarea în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate

Pe 6 noiembrie, Ludmila a fost informată de către Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii (CPPEDAE) despre decizia adoptată în cazul ei, privind discriminar

Instruire în asistarea persoanelor cu dizabilităţi în călătoria cu avionul

La 30 octombrie a avut loc primul seminar de instruire  a personalului  aeroportuar,  operatorilor aerieni şi companiilor de handling în domeniul asigurării dreptului la asistenţă pe

Respectarea dreptului la vot pentru persoane cu dizabilităţi la alegerile locale 2015, raport

La patru noiembrie 2015, reprezentanţi ai Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) şi cinci persoane cu dizabilităţi, acreditate ca observatori naţionali la alegerile

Consiliere juridică în comunitate

La 27 octombrie, o echipă a Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD), formată din jurist şi avocat, au  vizitat centrul de reabilitare al asociaţiei părinţilor c

Instruire asupra raportării alternative

În perioada 19 -21 octombrie, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) a fost reprezentat la seminarul de instruire privind raportarea alternativă asupra implementării

Concurs de contractare a unui expert/companie în domeniul Accesibilitate

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) contractează un expert /companie în domeniul Accesibilitate, în scopul implementării proiectului „Creşterea nivelului de implic

Contractarea a patru facilitatori pentru atelierul de lucru privind elaborarea Raportului Alternativ asupra CDPD

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) contractează patru facilitatori pentru moderarea grupurilor de lucru în cadrul unui atelier privind elaborarea Raportului Alter

Atelier de evaluare a profilului candidaţilor pentru angajare

La 13 octombrie a avut loc un atelier de evaluare a profilului candidaţilor înscrişi la programul Oportunităţi mai bune de angajare pentru persoane cu dizabilităţi, organizat de către Centrul de As

Să facem imposibilul – posibil!

Chișinău 12 octombrie 2015În perioada 7-8 octombrie, Fundaţia World Jewish Relief (WJR) a organizat, la Chişinău, o conferinţă cu participarea a 13 organizaţii-partenere din Moldova, Marea Britanie

Revizuirea Moldovei la Comitetul ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, în 2016

Nivelul de implementare al Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD) va fi evaluat prin prisma Raportului Alternativ al Societăţii Civile,  în cadrul sesiunii a XVI-ea a

Modele de antreprenoriat social: transfer de experienţă ale ONG-urilor din România

În perioada 21 – 25 septembrie 2015, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) a participat alături de alte 16 ONG-uri partenere din domeniul dizabilităţii, în c

Training pentru incluziune pe piaţa muncii

La 29 septembrie 2015, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) a organizat o nouă sesiune de training în cadrul proiectului Oportunităţi mai bune de angajare a persoan

Al doilea modul de training „Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viata politica si publica”

În perioada 24-26 septembrie 2015 se desfăşoară al doilea modul de training din cadrul Programului de Participare la viaţa politică si publică a persoanelor cu dizabilităţi care adună participa

Parte a Platformei pentru Egalitate de gen

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi a fost reprezentat la atelierul de coordonare a eforturilor societăţii civile pentru egalitatea de gen, manifestând intenţia de susţine

Anunţ privind organizarea Târgului on-line „Locuri de muncă în domeniul comerţului”

Târgul on-line „Locuri de muncă în domeniul comerţului”  va fi disponibil pe www.e-angajare.md şi va oferi doritorilor  şansa să cunoască ofertele

Drepturile persoanelor cu dizabilități mintale - inegalitate în fața legii, un nou studiu

Circa trei mii de copii și adulți cu dizabilități mintale din spitale și instituții rezidențiale din Moldova trăiesc în condiții de igienă precară și beneficiază de drepturile lor într-o mică m