Concurs de angajare pentru funcţia de jurist/juristă-22.05.2017

Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) este o organizaţie neguvernamentală naţională a persoanelor cu dizabilităţi, non-profit, apolitică, de interes public, constituită pe data de 14 iunie 2006. Cu unsprezece ani de expertiză profesională, CAJPD pledează pentru promovarea, apărarea şi monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, contribuind la participarea lor deplina la viaţa publică.
 
CAJPD anunţă concurs de angajare pentru funcţia de jurist/juristă, în cadrul proiectului ,,Creşterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilităţi şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viaţa societăţii”, realizat  cu suportul financiar al Reprezentanţei IM Swedish Development Partner.
 
Denumirea postului: jurist/juristă în cadrul Programului Asistenţă Juridică şi Litigare Strategică al CAJPD.
Scopul postului: realizarea acţiunilor în vederea implementării activităţilor din cadrul proiectului.
Locul de muncă: sediul CAJPD, mun. Chişinău, str. Puşkin 16, Of.5
Atribuţii şi responsabilităţi:
• oferă asistenţă juridică primară beneficiarilor - persoane cu dizabilităţi victime ale discriminării şi altor încălcări ale drepturilor omului inclusiv ONG-urilor din domeniu;
• elaborează cereri, demersuri, note informative în interesul beneficiarilor către autorităţi, instituţii publice şi private, după caz;
• acordă asistenţă în pregătirea cererilor către instanţele de justiţie naţionale şi internaţionale;
• asigură un flux regulat a informaţiei pentru pagina web a CAJPD şi alte publicaţii elaborate de către CAJPD în cadrul proiectului;• elaborează rapoarte lunare privind activitatea sa; 
• acordă asistenţă Directorului de program în cadrul  proceselor de litigare strategică;
• elaborează proiecte de cereri şi le depune în instanţele de justiţie naţionale şi internaţionale;
• efectuează vizite mobile  în teritoriu  în scopul informării persoanelor cu dizabilităţi  din teritoriu despre drepturile lor specifice, acordării asistenţei juridice primare,  identificării cazurilor de litigare strategică, precum şi în vederea planificării şi organizării activităţilor şi/sau evenimentelor publice din cadrul proiectului;
• pune în aplicare politicile CAJPD privind acordarea serviciilor de asistenţă juridică şi litigare strategică;
• participă la evenimentele publice din cadrul proiectului;
• alte responsabilităţi relevante.
 
Cerinţe faţă de candidat:Educaţie:
• Studii superioare universitare de licenţă în profilul jurisprudenţă, specialitatea drept  (obligatoriu);
• Diplomă de masterat la specialitatea „Proceduri judiciare civile”/ „Drept procesual civil” - va constitui un avantaj;
• Participarea în cadrul programelor de instruire în domeniul drepturilor omului (seminare, conferinţe, training-uri, cursuri on-line, stagii, etc.) - va constitui un avantaj;
Experienţă profesională:• Experienţă relevantă de lucru în domeniul juridic (va constitui un avantaj);
• Experienţă relevantă de lucru în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - (va constitui un avantaj);
• Experienţă relevantă de lucru în domeniul combaterii şi prevenirii fenomenului discriminării - (va constitui un avantaj);
• Experienţă relevantă pentru  apărarea drepturilor omului în instanţele de judecată de toate nivelele – (va constitui un avantaj);
• Experienţă relevantă de lucru în cadrul organizaţiilor, instituţiilor naţionale sau internaţionale din domeniul drepturilor omului inclusiv experienţa de voluntariat – (va constitui un avantaj).
 
Competenţe şi Abilităţi:• Abilităţi de utilizare a echipamentului de birou: computer, copiator, fax, etc.
• Posedarea la nivel avansat a MS Office şi internet;
• Cunoaşterea limbii Române, Ruse excelent (cunoaşterea limbii Engleze va constitui un avantaj);
• O bună cunoaştere a situaţiei în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova;
• Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
• Abilităţi de lucru în echipă şi individual;
• Planificarea şi organizarea eficientă a muncii;
• Responsabilitate şi punctualitate;
 
Cerinţe şi/sau condiţii specifice:
 
• O bună înţelegere a specificului activităţii în cadrul unei organizaţii neguvernamentale;
• Respectarea valorilor şi principiilor universale ale drepturilor omului;
• Neafiliere politică;
• Integritate şi discreţie profesională;
• Flexibilitate, mobilitate, activism.
 
Program de lucru: 8 ore pe zi
Data estimată a angajării: 01.06.2017
Perioada de angajare: 6 luni, cu posibilitatea extinderii contractului.
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidaţi: Candidaţii vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conţine următoarele documente:
1. Curriculum Vitae actualizat;
2. Copia diplomei de licenţă şi a celei de masterat (după caz)
3. Scrisoare de motivare (cu precizarea expertizei şi experienţei relevante, motivaţiei de a ocupa postul şi de a lucra în cadrul CAJPD, precum şi salariul minim dorit (salariu net));
Notă: Indicaţi în scrisoarea de motivare numele, funcţia şi datele de contact a cel puţin două persoane de referinţă (foşti/actuali angajatori, profesori, beneficiari, colegi de serviciu  care vă cunosc bine calităţile şi competenţele Dvs. etc.) care vor putea oferi recomandări în susţinerea candidaturii Dvs.
Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin email la următoarele adrese ao.cajpd@gmail.com , info@advocacy.md cu menţiunea “Pentru poziţia de jurist/juristă ”
 
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor: 22.05.2017.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor se va efectua în 3 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele şi condiţiile stipulate mai sus. A doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. Cea de a 3 etapă - proba scrisă.
 
Persoana de contact:
 
Marina Meşter
Juristă/Manager Resurse Umane  
Telefon de contact: 022287090; 
GSM: 069498598