Advocacy şi Politici Publice

Promovarea politicilor publice în domenii sensibile discriminării persoanelor cu dizabilităţi, prin participarea la consultări publice şi iniţierea campaniilor de advocacy.
Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi conform Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD) şi elaborarea Raportului Alternativ al Societăţii Civile (RASC) prin intermediul Mecanismului Independent de Monitorizare (MIM).