Abilitare civică şi economică

Oferirea oportunităţilor de participare la viaţa publică a persoanelor cu dizabilităţi; consolidarea capacităţilor de auto-reprezentare, prin oferirea programelor de instruire adaptată, drept modalitate de  diminuare a stereotipurilor şi de implicare în luarea deciziilor.
Oferirea oportunităţilor de incluziune pe piaţa muncii, prin aplicarea metodologiei de Angajare Asistată: evaluarea profilului de competenţe şi aptitudini ale candidatului, parteneriate cu mediul de afaceri, mediere, adaptare rezonabilă a locului de muncă şi susţinere post-angajare.